Fotografera människor

Jag gillar människor och jag är intresserad av olika livsstilar. Då är det speciellt intressant att fotografera människor. Det är inte det lättaste vill jag lova. Ibland ser man en så intressant person på gatan men jag tycker inte att det känns riktigt okej att bara ta upp kameran och fotografera utan att fråga. Men hur ska man göra när man fotograferar människor egentligen?

Tänk på perspektiv

När man ska fotografera människor kan det vara bra att tänka på att man använder sig av rätt perspektiv. Om så inte sker kan man riskera att människan ser väldigt oproportionerlig ut. Kanske blir huvudet enormt, benen korta eller så får personen onormalt stora fötter.

Fråga om lov

Det kan vara klokt att fråga personen man fotograferar om lov även om det inte krävs rent lagligt sett. Man får faktiskt fotografera personer helt fritt ute på en gata. Även om personen är i sin trädgård får man fotografera denne. Det kan låta konstigt men så är faktiskt fallet. Så länge man befinner sig på en offentlig plats får man ta bilder på det mesta. Undantaget är dock om en person befinner sig på ett skyddsobjekt eller liknande.

Att använda bilderna

Även om man inte har frågat om lov att använda sina bilder får man använda dem på olika sätt. Det är dock som så att man inte får sprida eller använda bilder som kan ses som kränkande. Det är inte helt lätt att veta vilka bilder som är kränkande eller inte. Det kan i många fall vara upp till betraktaren. Om man lägger upp en bild och man blir kontaktad för av någon som inte vill finnas med gör man klokt i att ta bort bilden, speciellt om personen befinner sig i en situation som kan vara kränkande. Det finns annars en stor risk att man blir indragen i en lång process med poliser och annat.