Föräldrarnas livsstil påverkar barn

Det har visat sig i forskning att lågutbildade föräldrars livsstil påverkar barn mer negativt jämfört med barn som har högutbildade föräldrar. De barn som hade föräldrar som rökte och var överviktiga, samt blev utsatta för deras beteende, vanor och sociala förhållande fick en sämre livsstil.

Bristande trygghet

De barn som hade lågutbildade föräldrar blev mer utsatta för riskfaktorer, typ rökning under graviditet och passiv rökning. Forskningen visade att det var fem gånger vanligare att det rökts under graviditeten när föräldern hade en låg utbildning. Dessutom var inte relationen med sina föräldrar lika trygg och inte lika vanligt med barnvakter.

Övervikt

Något som inte är alls ovanligt är att barn som har en sämre livsstil blir också lättare överviktiga. Eftersom föräldrarna inte är lika fysiskt aktiva, jämfört med föräldrar som har en hög utbildning. Dessutom åt barnen mer ”skräpmat” vilket gör att de får vanor som i längden påverkar deras hälsa.

Andra faktorer

Det finns också andra faktorer till varför barn mår sämre och har en dålig livsstil med lågutbildade föräldrar. Bland annat så får barnen mer antibiotika och då är större andelen pojkar. Den passiva rökningen förhöjer risken för att få allergier, speciellt om det finns genetiska anlag för just allergi. Rökte mamman under sin graviditet ökades också risken för att barnet kunde bli överviktig. Om dessutom föräldrarna var överviktiga, barnet blev utsatt för passiv rökning och inte blev ammat riskerade barnet att bli överviktig.

Dessa barn besöker sjukvården upp mot 25 procent oftare jämfört med barn till högutbildade föräldrar. Ammar mamman en lång tid och föräldrarna deltar i olika föräldragrupper med sina barn, så mår barnen bättre. Detta gör att de inte behöver söka vård lika ofta. Därför är det viktigt att upplysa föräldrar oavsett ålder, bakgrund, utbildning och liknande hur viktigt deras livsstil är för barnet under sin uppväxt. Detta skulle förmodligen innebära att framtidens barn skulle ha en

betydligt bättre hälsa och livsstil.